Partnerská nabídka

Sportovní klub Nové Město nad Metují (SK) hledá finanční zdroje na provoz svého multifunkčního a bezbariérového komplexu a zdroje na činnost svých členů v olympijském/ paralympijském cyklu 2020 – 2024.

Vedení SK je přesvědčeno, že celoroční pestrá činnost klubu, s 33 letou tradicí a úspěchy jak na poli paralympijských sportů, tak i nepostižených představují zajímavý a důvěryhodný potenciál pro partnerské instituce, organizace, příznivce a sponzory.

SK od roku 1991 vlastní, provozuje a průběžně zvelebuje multisportovní bezbariérový complex v hodnotě zhruba 90 mil. Kč (3.6 mil. EUR).

SK sdružuje nad 500 členů v pěti oddílech: lukostřelby, atletiky, rekreačních sportů, volejbalu a paralympijských sportů (paraatletika, paralukostřelba, curling na vozíku, rugby na vozíku, stolní tenis vozíčkářů a tenis na vozíku). Mnozí z členů se mohou pochlubit medailemi, rekordy a dalšími významnými úspěchy od národních mistrovství po olympijské a paralympijské hry, MS, ME, SP a EP.

Ve své činnosti SK úzce spolupracuje mj. s Českým aletickým svazem, Českým lukostřeleckým svazem, Českým svazem curlingu, Českým volejbalovým svazem, Českým paralympijským výborem, Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců a místní i regionální samosprávou.

SK vyniká také jako neúnavný pořadatel širokého spektra sportovních a kulturních akcí včetně např. ME v atletickém pětiboji vozíčkářů (1995), MS v paralukostřelbě (2001 a 2009), ME v paralukostřelbě (2006), SP a EP v paralukostřelbě (nepřetržitě od roku 2002) včetně světové paralympijské kvalifikace 2016 (Rio de Janeiro) a 2021 (Tokio); dále mezinárodních MČR v paraatletice (1988 – 2002), „open“ MČR v paralukostřelbě (každoročně od r.1997), několika MČR v přespolním běhu (1997, 1999, 2001 a 2003), MČR v lukostřelbě (2004, 2010 a 2022), nebo MČR v atletice žactva (2011). Velká cena Nového Města nad Metují v atletice se dlouhodobě řadí k významným mezinárodním mítinkům na domácí půdě, kde nejlepší atleti a atletky usilují mj. o kvalifikační limity na vrcholné kontinentální nebo světové podniky. Nově jsme zařadili lukostřelecký biatlon (Run Archery) a za sebou máme pořadatelsky tři EP v tomto rychle se rozvíjejícím se sportu vždy na konci sezóny v letech 2019, 2021 a 2022.

Vedle vrcholového a výkonnostního sportu pořádáme akce pro ZŠ a SŠ, v neposlední řadě také firemní akce pro naše parterské organizace (teambuilding, ice-breakers apod.).

Výše zmíněné akce budou pokračovat i v roce 2023 včetně SP a EP v paralukostřelbě (13.-21.května) atletické VC (15.července), EP v lukostřeleckém biatlonu (6.-8.října), nebo nově také Finále EP v paralukostřelbě na historickém Husově náměstí 9.-10. září.

Každoročně to představuje okolo 170 akcí, které hostí náš SK a kterými projde neuvěřitelných 35.000 lidí!

Je evidentní, že činnost SK přesahuje hranice města, regionu i celé České republiky.

Pro udržení vysokého tempa i standardu činnosti SK v nadcházejícím olympijském/ paralympijském cyklu 2020-2024 nabízíme propojení našich zkušeností a reputace s dobrým jménem potenciálních partnerů v kategoriích:

 • GENERÁLNÍ PARTNER
  • Umístění loga a jména generálního partnera v názvu Sportovního klubu (realizace smlouvy včetně plnění odstavců B, C, D a E tohoto Mixu);
  • Platnost smlouvy minimálně na 4 roky s ročním plněním 1.000.000 Kč (40.000 EUR).
 • HLAVNÍ PARTNER
  • Prezentace jména a loga hlavního partnera při všech sportovních a kulturních akcích SK včetně stále prezentace Hlavního Partnera na správní budově SK (5 x 2,5m), na dvou billboardech (euroformat), na dresech členů SK a dále včetně plnění bodů C, D a E této nabídky.
  • Do této kategorie spadá i prezentace jména a loga hlavního partnera ve streamu z VC v atletice, ze SP a EP v paralukostřelbě a z Finále EP v paralukostřelbě 2023.
  • Nabídka odpovídá čtyřleté smlouvě s ročním plněním 500.000 Kč (20.000 EUR).
 • PARTNER
  • Prezentace jména a loga partnera při všech sportovních a kulturních akcích SK včetně proporčně odpovídající prezentaci Partnera na budově SK, dvou billboardových plochách, na dresech členů SK a dále plnění v rozsahu odstavců D a E této nabídky.
  • Do této kategorie spadá i prezentace jména a loga hlavního partnera ve streamu z VC v atletice, ze SP a EP v paralukostřelbě a z Finále EP v paralukostřelbě 2023.
  • Čtyřletá smlouva s ročním plněním 250.000 Kč (10.000 EUR).
 • Umístění jména a loga partnera na jedné z billboardových ploch v areálu (euroformat).
 • Umístění jména a loga partnera na mantinelech podél atletické dráhy (jeden banner 4 x 1m), polep vozového parku SK a na webu SK.

Smluvní spolupráce zejména v částech A a/ nebo B zahrnuje také prezentaci loga a jména partnerů na všech tištěných materiálech SK jako jsou plakáty, propozice, bannery, potisk stupňů vítězů, případně v propagačních materiálech SK v masmédiích.

Vedení SK věří, že shledáváte marketingový potenciál SK zajímavým a spolehlivým pro spojení dobrého jména vaší společnosti s činností SK a úspěchy jeho členů.

Těšíme se na spolupráci.

Libor Šnajdr

Libor Šnajdr
ředitel

+420 602 117 121
libor@sportklub.cz

V Novém Městě nad Metují, 13. února, 2023.

Fotogalerie