45. Velká cena Nového Města nad Metují v atletice

45th Athletic Grand Prix, World Athletics Continental Tour - Challenger, Czech Athletic Association certified meeting, "D" level for the Ranking 2023

45. VC NMMET, WA Continental Tour – Challenger, Certifikovaný mítink ČAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum: 15.07.2023

Místo: Nové Město nad Metují (Sportovní klub, z.s., 28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01, Czech Republic)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS: Jacek Přibáň, +420777740235

Technický delegát: Ing. Ondřej Veverka, +420737321851, veverkao@centrum.cz

Vedoucí projektu: Mgr. David Šnajdr, +420724080831, snajdrcpv@volny.cz

Předseda OV: Libor Šnajdr, 602117121, libor@sportklub.cz

Ředitel závodu: Mgr.David Šnajdr, +420724080831, snajdrcpv@volny.cz   

Hlavní rozhodčí: Alexandr Švercl

Hlasatel: Mgr. Pavel Tesař, Jacek Přibáň, 601380697

Lékař: ČČK

Vedoucí ceremoniálu: Mgr. Kateřina Jirásková, 723291343,  katunam@seznam.cz

Hospodář: Jana Martínková, 733771868, ucto.martinkova@centrum.cz

Časomíru zajišťuje: Online System

Výsledky zpracoval: Online System

Startují

Muži: 1933-2003

Ženy: 1933-2003

Atletická minipřípravka-hoši: 2014-2020

Atletická přípravka-hoši: 2012-2013

Atletická minipřípravka-dívky: 2014-2020

Atletická přípravka-dívky: 2012-2013

Hlavní disciplíny jsou vypsány pro kategorie mužů a žen. V rozsahu závodění mohou startovat i kategorie žactva, dorostu a juniorů (roč. 2009 a starší), budou-li vybráni manažerem závodu. Vloženy jsou pouze závody na 60m přípravek a minipřípravek chlapců a dívek.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši: 60 m Atletická minipřípravka-hoši, 60 m Atletická přípravka-dívky, 60 m Atletická minipřípravka-dívky  60 m

Muži: 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g

Ženy: 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 83,8, dálka, kladivo 4kg

Technická ustanovení

Základní výšku a zvyšování ve výšce určí technický delegát ve shodě s manažerem mítinku podle výkonnosti vybraných zavodníků.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Ve všech vypsaných disciplínách, vyjma vložených závodů dětí na 60m, jsou finanční odměny za první tři místa 300 - 200 - 150,- EUR. V případě 100m př., 1500m a dálky žen, resp. 110m př., 1500m a dálky mužů jsou finanční odměny dvojnásobné: 600 - 400 - 300,- EUR při splnění výkonnostního limitu. Při jeho nesplnění jsou finanční odměny kráceny na polovinu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera: ANO

Větroměr běhy: ANO

Větroměr dálka: ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 15.7. 2023 od 10:00 hodin v prostoru stadionu gen.Klapálka.

Vyzvednutí startovního čísla nejpozději 90 min. před zahájením disciplíny.

Startovné

300,- Kč za každý přihlášený start. Vložené závody přípravek startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.6.2023 do úterý 11.7. 2023, 23:59 hod.

Zahraniční závodníci se přihlašují prostřednictvím manažera mítinku Dr. Zdeňka Simona, +420-608851688, zsimon@centrum.cz, nebo ředitele mítinku Mgr. Davida Šnajdra, +420724080831,

snajdrcpv@volny.cz. Zahraniční závodníci se přihlašují rovněž do úterý 11.7. 2023, 23:59 hod.

Pořadatel zveřejní na www.sportklubunovemestonm.cz  a na www.atletika.cz v průběhu čtvrtka 13.7. 2023 seznam vybraných závodníků.

Startovní čísla

Výdej bude probíhat od 10 hod. v den závodu v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na umělé travnaté ploše, na ochozu hlavního stadionu nebo v okolí stadionu. Technické disciplíny se v sektoru rozcvičují až po zavedení ze svolavatelny a výhradně za dozoru vechníka příslušné disciplíny.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostorách technické budovy u spodního vstupu do areálu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v rohu umělé travnaté plochy. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, buou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli ve vstupu na stadion a u svolavatelny.

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, sprinty, překážky 20 min, Technické disciplíny 30 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře správní budovy.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků resp. závodnic v soutěžích v poli, základní výšku a zvyšování ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát ve spolupráci s manažerem závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu

www.atletika.cz a na www.sportklubnovemestonm.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

hlavní rozhodčí, technický delegát, ředitel závodu

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Zdravotní dozor služba ČČK. V případě závažného úrazu bude připraveno vozidlo RZS.

Časový pořad

Sobota, 15.7.2023

Čas / Disciplíny:

13:30 kladivo 4kg Ž

14:00 trojskok M

14:10 disk 2kg M

15:00 kladivo 7,26kg M

15:15 Opening Ceremony

15:30 110m p 106,7 M

15:45 dálka Ž

16:00 100m p 83,8 Ž

16:15 výška M

16:30 100 m M Finále

16:45 100 m Ž Finále

17:00 400m p 91,4 M

17:10 oštěp 800g M

17:15 dálka M

17:20 400 m Ž

17:30 koule 7,26kg M

17:40 400 m M

17:55 60 m EleH

18:00 60 m EleHm

18:05 60 m EleZ

18:10 60 m EleZm

18:25 200 m M

18:40 1500 m Ž

19:00 1500 m M

Stravování

V průběhu závodu v kavárně SK, případně u smluvních stravovacích zařízení v areálu stadionu.

Ubytování

Hotel Rajská Zahrada

Adresa: Komenského 70, Nové Město nad Metují

Web: www.hotelrajskazahrada.cz

Telefon: +420773777773

Email: recepce@hotelrajskazahrada.cz

Poznámka: Dále Hotel Rambousek, Komenského ul., Nové Město nad Metují, nebo Hotel Hron v Náchodě.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu u spodního vstupu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na "horních parkovištích".

Akreditace, vstupenky

Akreditační přihláška

Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat

european-athletics-i-run-clean.png (38 KB)

european-athletics-url.png (25 KB)

continental-tour-2023.png (38 KB)challenger-continental-tour-2023.png (52 KB)

Plakát ke stažení

Stadion Gen. Karla Klapálka v Novém Městě nad Metují

45th Grand Prix in Athletics: LIVE stream 15. 7. 2023